Zadania,wiadomości i ćwiczenia dla uczniów szkoły podstawowej i nie tylko
piątek, 28 maja 2010
Gramatyka - powtórka cz. 3.

Fonetyka

 

1. Co to jest fonetyka?

2. Jakie narządy mowy biorą udział przy wymawianiu głosek?

3. Jakie są różnice między głoską a literą?

4. Opisz sposób powstawania głosek dźwięcznych.

5. Jak powstają głoski nosowe?

6. Jakie narządy mowy wpływają na wymawianie głosek miękkich?

7. Określ przynajmniej 3 cechy poniższych głosek (weź pod uwagę sposób wymawiania, udział poszczególnych narządów mowy):

 

a. głoska „b”

b. głoska „ę”

c. głoska „k”

d. głoska „sz”

e. głoska „f”

f. głoska „ń”

g. głoska „a”

h. głoska „r”

 

8.. Oblicz ilość liter i głosek w następujących wyrazach:

 

a. przymierze

b. chrząszcz

c. niezapominajka

d. przecisnąć

e. przerzutnia

f. chrabąszcz

g. niewiadoma

h. przyjechać

 

9. Co to jest upodobnienie wewnątrzwyrazowe?

10. Jakie znasz rodzaje upodobnień wewnątrzwyrazowych?

11. Opisz zjawiska fonetyczne, jakie zachodzą w poniższych wyrazach:

 

a. szybszy

b. odtwarzacz

c. róg

d. trzeszczeć

e. liczba

f. wyższy

g. podtrzymać

h. kod

i. trzęsawisko

j. prośba

 

 

 

12. Jakie zjawiska fonetyczne zachodzą w poniższych związkach wyrazowych:

 

a. zeszyt Ani

b. schab pieczony

c. powóz króla

d. kwiat Ewy

e. but Olka

f. tort morelowy

g. wąwóz szeroki

h. chleb pieczony

 

 

13. Podkreśl i nazwij zjawiska fonetyczne, które zachodzą w poniższych wyrazach:

 

a. rzemieślnik

b. pierwszorzędny

c. sześćset

d. trzymać

e. pierwszoklasista

f. dziewięćset

g. chrzestny

h. urzędnik

 

 

Słowotwórstwo

 

1. Co to jest słowotwórstwo?

2. Co to jest wyraz podstawowy i wyraz pochodny?

3. Co to jest podstawa słowotwórcza?

4. Co to jest formant?

5. Podaj rodzaje formantów.

6. Wymień przynajmniej 4 różne rodzaje formantów i podaj, jakie tworzą wyrazy. (np. formant –ek tworzy zdrobnienia: domek, lisek, komputerek)

7. Uzupełnij poniższą tabelę:

tabela - słoworwórstwo

 

8. Uzupełnij „pajączka”:

rodzina wyrazów

 

9. Utwórz wyrazy pochodne od wyrażeń przyimkowych z przyimkami: od, bez, przed, nad (np. od wyrażenia przyimkowego: bez rękawów – bezrękawnik)

10. Utwórz rzeczowniki (nazwy osób), które mają poniższe cechy: (np. głupi – głupiec)

 

a. mądry

b. mrukliwy

c. ślamazarny

d. pracowity

e. leniwy

f. skąpy

11. Podziel poniższe wyrazy na sylaby:

a. matematyka

b. czytałbym

c. zaplanowalibyście

12. Gdzie pada akcent naturalny w języku polskim?

13. Na którą sylabę pada akcent w wyrazach pochodzenia obcego zakończonych na – yka, - ika?

14.Co to są neologizmy?

15.Podaj kilka neologizmów.

 

Słowniki i frazeologia

1. W jakich słownikach lub encyklopediach będziesz szukał informacji na poniższe zadania:

a. wyjaśnij słowo „enklityka”

b. podaj daty urodzin i śmierci H. Sienkiewicza

c. co oznacza wyrażenie „wdowi grosz”?

d. wyjaśnij pojęcie „podmiot liryczny” i „rym”

e. odmień wyraz „rok”

f. jak napiszesz „gżegżółka” czy „grzegrzółka”?

g. przed jakimi spójnikami stawiamy przecinek?

2. Co to jest związek frazeologiczny?

3. Jakie znasz rodzaje związków frazeologicznych?

4. Zakwalifikuj poniższe wypowiedzenia do znanych ci związków frazeologicznych:

a. słomiany zapał

b. kłamać jak z nut

c. wziąć nogi za pas

d. Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka.

5. Pogrupuj związki frazeologiczne w tabeli zależnie od ich pochodzenia:

 

niebieski ptak; stajnia Augiasza; śpiewać sobie a muzom; mieć nóż na gardle; otworzyć puszkę

Pandory; zakazany owoc; być albo nie być; zapiąć na ostatni guzik; przeczytać od deski do

deski; chodzić od Annasza do Kajfasza; wdowi grosz; jabłko niezgody; wziąć nogi za pas; nić

Ariadny; dantejskie sceny; O nierządne królestwo i zginienia bliskie

RODOWÓD ZWIĄZKU FRAZEOLOGICZNEGO

Rodowód frazeologizmów

 

 

 

 

18:31, malka19 , Ćwicz. kl.VIII
Link
czwartek, 27 maja 2010
Gramatyka - powtórka cz.2.

Wiadomości o zdaniu

 

1. Jakie znasz części zdania?

2. Podaj pytania do poszczególnych części zdania.

3. Podaj definicję wypowiedzenia.

4. Jakie znasz rodzaje wypowiedzeń i wskaż różnicę między nimi.

5. Podaj rodzaje zdań pojedynczych.

6. Co to jest wypowiedzenie złożone współrzędnie?

7. Jakie znasz rodzaje wypowiedzeń złożonych współrzędnie? Rozpoznaj wykresy.

a. _ <.......>_

b. _.........._

c. _ >.......>_

d. _ >.......<_

8. Na czym polega stosunek podrzędności w zdaniach złożonych?

9. Jakie rodzaje wypowiedzeń złożonych podrzędnie wyróżniamy ?

10. Co to jest zdanie rozwinięte? Podaj także przykład takiego zdania.

11. Przeczytaj uważnie wypowiedzenia, podkreśl orzeczenia, ponumeruj zdania, narysuj wykres i określ rodzaj wypowiedzenia:

a. Zbieram zdjęcia tych aktorów, którzy otrzymali Oskara.

b. Wszyscy słuchali z zapartym tchem tego, co opowiadał kolega.

c. Przyszedłem do ciebie, ponieważ nie było cię w szkole.

d. Moje koleżanki są bardzo miłe i zawsze mi pomagają.

e. Ostatnio zachowywałam się na lekcji tak, że nauczyciel zwrócił mi uwagę.

f. Wieczorem moi rodzice lubią posłuchać muzyki poważnej, więc często w naszym domu rozbrzmiewa Mozart.

g. Jarek poszedł do muzeum, aby obejrzeć zbiory secesji.

h. Nauczyciel prosił o przeczytanie lektury, jednak uczniowie się nie przygotowali.

i. Wszystko się uda, jeśli zgodzisz się na moją propozycję.

j. Zupa, którą wczoraj ugotowała mama, była przesolona.

k. Zobaczymy się wieczorem w teatrze, bądź spotkamy się przed budynkiem.

l. Pomyślałem, że przyda ci się moja pomoc.

12. Dokonaj analizy logicznej poniższych zdań wielokrotnie złożonych:

a. Kiedy zaczynają się wakacje, zawsze planuję z rodzicami, dokąd pojedziemy wypocząć.

b. Otrzymałem z klasówki ocenę niedostateczną, gdyż podpowiadałem koledze i pani zabrała mi kartkę.

c. Moja koleżanka, którą zna się na filmach, uważa, że najlepszym aktorem w Holywood jest Brad Pitt.

d. Mam nadzieję, że wypocznę podczas dni wolnych i będę miał czas na spotkanie z kolegami lub będę mógł pójść na basen.

e. Pomyślałem, że najlepszym prezentem dla moich rodziców będzie taka ocena, której wszyscy mi pozazdroszczą, więc zacząłem się uczyć.

f. Gdy ukończę gimnazjum, będę zdawał do tej szkoły, w której uczyła się moja mama.

g. Niedawno byłem u cioci, którą opowiadała, że za jej czasów w szkole noszono fartuszki.

h. Chłopaka, którego znam, uwielbia grać w piłkę nożną na boisku, które jest położone niedaleko szkoły.

i. Jeśli będę wytrwale dążył do celu, to prawdopodobnie osiągnę wiele i prawdopodobnie zostanę lekarzem lub będę prawnikiem.

j. Wiedziałem , że moi rodzice szykują mi niespodziankę na koniec roku, więc wczoraj myszkowałem po strychu, ale nic nie znalazłem.

14. W podanych zdaniach zaznacz na kolorowo znaki interpunkcyjne, podkreśl orzeczenia i ponumeruj wypowiedzenia:

a. Mam wrażenie że niewiele czasu poświęcasz na naukę i zostaniesz tym z którego wyśmiewać się będzie cała klasa.

b. Każdy człowiek który ma choć trochę oleju w głowie stara się zdobywać wiedzę oraz poznawać języki obce by móc później przebierać w ofertach i w rezultacie znaleźć dobrą pracę.

c. Mimo że rodzice zabronili mi wyjść z domu udałem się z kolegą do centrum

handlowego by zobaczyć jakie są oferty promocyjne na zakup komputera.

d. Każdy rodzic uważa że ma rację i krzycząc na dziecko domaga się posłuszeństwa albo manifestuje swoją przewagę.

15. Do podanych wykresów ułóż wypowiedzenie złożone i dokonaj jego opisu:

a. 1.

:2 ... 3 >...> 4

 

b. 1 <...> 2.

:3

 

 

 

13:51, malka19 , Ćwicz. kl.VIII
Link
wtorek, 25 maja 2010
Gramatyka - powtórka cz.1.

Fleksja i składnia

1. Wymień części mowy z podziałem na odmienne i nieodmienne.

2. Wymień kategorie gramatyczne, przez które mogą się odmieniać poszczególne części mowy?

 

Rzeczownik:

1. Podaj podstawowe informacje na temat rzeczownika (pytania, co mogą nazywać rzeczowniki itp.).

2. Odmień rzeczowniki: książę, panna i dziecko przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej. (sprawdź poprawność swojej odmiany w „Słowniku poprawnej polszczyzny”)

3. Wymień przynajmniej 3 rzeczowniki, które nie posiadają liczby mnogiej.

4. Czym charakteryzują się rzeczowniki typu: widły, imieniny, spodnie? Wymień jeszcze 3 rzeczowniki, które mają tę samą cechę.

5. Na czym polega osobliwość rzeczowników typu: człowiek, rok?

6. Jakie funkcje może pełnić w zdaniu rzeczownik?

7. Wymień części zdania.

8. Jakie części zdania będą się znajdowały w grupie podmiotu?

9. Jakie znasz rodzaje podmiotu?

10. Wskaż rodzaje podmiotu w poniższych zdaniach:

 

a. Kasia przeczytała ostatnio ciekawą książkę podróżniczą.

b. Mojego brata nie było dziś w szkole.

c. Wieczorem pójdziemy na długi spacer.

d. Janek, Basia i Ola wyjechali na wycieczkę

w góry.

e. Społeczeństwo poszło na wybory.

 

11. Czym charakteryzują się wyrazy typu: armia, społeczeństwo, klasa, młodzież?

12. Wskaż i nazwij funkcję składniową rzeczowników w poniższych zdaniach:

 

a. Moja mama jest lekarzem.

b. Powieść Żeromskiego stoi na półce

w bibliotece.

c. Czytałam artykuł o rozdaniu Oskarów.

d. Wyścig wygrały asy drużyny, Kaśka i Ola.

 

Czasownik:

1. Podaj podstawowe informacje na temat czasownika.

2. Odmień czasownik „myć” przez wszystkie możliwe kategorie gramatyczne (swoją odpowiedź porównaj ze „Słownikiem poprawnej polszczyzny”)

3. Zastanów się, jakie osobliwości można zaobserwować w odmianie czasowników typu: być, wziąć, mieć.

4. Odmień czasownik „pleć” w czasie przeszłym. (swoją odpowiedź porównaj ze „Słownikiem poprawnej polszczyzny”)

5. Co to jest orzeczenie?

6. Jakie znasz rodzaje orzeczeń?

7. Wskaż i nazwij orzeczenia w poniższych zdaniach:

 

a. Mój brat wspina się często po górach.

b. Karolina zostanie sławną aktorką.

c. Nie chcę dzisiaj iść do lekarza.

d. Trzeba się dużo uczyć przed egzaminem.

 

8. Jakie części zdania znajdą się w grupie orzeczenia?

9. Jakie znasz nieosobowe formy czasownika?

10. Wskaż w tekście nieosobowe formy czasownika:

Idąc po górach, oglądałem piękne widoki. Od czasu kiedy tu ostatnio byłem, uporządkowano leśne ścieżki i teraz można zobaczyć wśród drzew przepiękne chronione rośliny.

11. Co to jest imiesłów?

12. Podaj charakterystyczne końcówki imiesłowów.

13. Uzupełnij poniższą tabelę:

 

 

 

Przymiotnik:

 

1. Podaj podstawowe informacje o przymiotniku.

2. Jakie znasz rodzaje stopniowania?

3. Czy wszystkie przymiotniki są stopniowalne? Uzasadnij swoją odpowiedź.

4. Przestopniuj przymiotniki: (Sprawdź swoje odpowiedzi w „Słowniku poprawnej polszczyzny”. Zastanów się, czy wszystkie można przestopniować)

 

a. mały

b. dobry

c. miękki

d. drewniany

 

5. Wskaż funkcję przymiotnika w poniższych zdaniach:

 

a. Leśniczy jechał drogą.

b. Chory leżał w szpitalu.

c. Ostatnio widziałem interesujący film.

d. Jestem zadowolona ze swoich ocen z matematyki.

 

 

Liczebnik:

 

1. Podaj podstawowe informacje na temat liczebnika.

2. Jakie znasz rodzaje liczebników?

3. Uzupełnij poprawną formą liczebnika luki w poniższych zdaniach:

a. Chodzę do Gimnazjum nr ......... (6)

b. Urodziłam się ......... (18. 04.1990 roku)

c. (8) dzieci nie było dzisiaj w szkole.

d. Karol przybiegł na metę ......... (1), a Jola była ..........(22)

e. Pani kazała przynieść na jutro po ..........(1 i ½) kg makulatury.

 

Zaimek

 

1. Podaj podstawowe informacje o zaimku.

2. Wymień rodzaje zaimków z podziałem na znaczenie i na to, jaką część mowy zastępują.

3. Jaką funkcję pełni zaimek w zdaniu?

4. Zamień podkreślone rzeczowniki na zaimki:

Mama gotuje obiad. Pomagam mamie , kiedy przygotowuje zupę i surówkę. Surówka będzie zrobiona z kapusty. Kapusta rośnie w ogródku cioci Ani. Ogródek cioci Ani jest zawsze zadbany.

 

Przysłówek

 

1. Czym jest przysłówek i jaką pełni funkcję w zdaniu?

2. Przestopniuj poniższe przysłówki:

a. blisko

b. ładnie

c. źle

d. miękko

3. Wskaż przysłówki w poniższym tekście i określ ich funkcję zdaniową:

 

Siedziałem niedaleko Ani. Widziałem jej ładnie kręcące się włosy. Miałem nadzieję, że spojrzy na mnie łaskawie i obdzieli mnie uśmiechem. Jednak nie mogłem dojrzeć tego, że ona cały czas cierpliwie patrzyła na Krzyśka i czekała na jego znak.

 

Inne części mowy:

 

1. W poniższym tekście wskaż przyimki, partykuły, spójniki i wykrzykniki:

 

Z daleka zobaczyłem biegnącego Marka. „Hej, hej!” – krzyknąłem do niego. On jednak mnie nie zauważył i pobiegł dalej. Za chwilę ujrzałem szczekającego zajadle psa, który pędził w tę samą stronę. Przeraziłem się, bo pomyślałem, że Marek ma kłopoty. „Niech tam!” – stwierdziłem i wziąłem się do galopu. Nie trwało to jednak długo, gdyż zabolała mnie noga, więc musiałem na chwilę stanąć. „Albo go złapie, albo uda się mu uciec” – pomyślałem i usiadłem na kamieniu. Nagle usłyszałem: „Niechże ja cię złapię, urwisie jeden!” W tym momencie zza rogu wybiegł pan Kowalski. Był to właściciel pięknego sadu, w którym rosły przepyszne jabłka. Domyśliłem się, że Marek znowu „skorzystał” z jego gościnności.

 

 

07:38, malka19 , Ćwicz. kl.VIII
Link
środa, 21 listopada 2007
POĆWICZYC PRZED EGZAMINEM...WARTO wersja B
 

Test powtórzeniowy do egzaminu dla klasy III grupa B (test znaleziony w internecie)

Imię i nazwisko...........................................................

1. Znajdź w tekście przykład opinii i faktu

„ Niektórzy spierają się o proporcje - co bardziej, mniej ważne i kiedy, ale to nie jest najważniejsze. W komputerze mamy kilkadziesiąt czy kilkaset różnych programów. Są one oparte na milionach czy stekach milionów chipsów. Jeśli przetnę kabel, który doprowadza elektryczność do komputera, maszyna przestanie działać. Czy na tej podstawie należy wnioskować, że najważniejszą częścią komputera jest kabel?...."

a opinia:................................................................................................

b fakt:.............................................................................................

2. Zamień na mowę niezależną:


Mama Justyny przyznała, że ostatnia wywiadówka wiele wyjaśniła w sprawie wycieczki klasowej.

............................................................................................................

3. Dokonaj parafrazy tekstu:

„Twoje popisy wcale nie wskazują na dobre wychowanie. Uważam, iż w najbliższym czasie powinieneś gruntownie zastanowić się nad dalszym zachowaniem"

...........................................................................................................................................................................................................................

4. Dopisz antonimy

mędrzec - .............................. wróg - ....................................

krytyka - ............................ lenistwo - ................................

zwykły- .............................. miły - ........................................

5. Połącz wrażenia i zwroty synonimiczne

bujać w obłokach .................................................                                    zerkać (ukradkiem)

zadzierać nosa.................................................                                         wywyższać się

zrzucić dawną skórę.................................................                              spoglądać (mimochodem)

rzucać okiem.................................................                                          zmienić się

zapuszczać żurawia .................................................                             fantazjować

6. Podaj źródła związków frazeologicznych

pięta Achillesa....................

syn marnotrawny........................

trafić pod strzechy...........................

spartańskie warunki..........................

kształty rubensowskie..............................

Fortuna kołem się toczy........................

7. Popraw błędy.

Zakopywać głowę w piasek......................

Zmieszać kogoś z brudem.............................

Połkną badyla.................................................

8. We fragmencie wiersza podkreśl neologizmy i określ ich funkcję.

Niedostępna ludzkim oczom, że nikt po niej się nie błąka,

W swym bezpieczu szmaragdowym rozkwita w bezmiar łąka,

Strumień skrzy się na zieleni nieustannie zmienną łatą,

A gwoździki spoza trawy wykrapiały się wiśniato.

.............................................................................................................................................................................................................................

9. Z powyższego tekstu wypisz 2 przykłady epitetu.

......................................................................................................

10. Jak nazywa się zabieg stylistyczny zastosowany na początku wersów w podanym fragmencie?

[...]

Tik tak. Współcześni. Średnio - wieczni.

Tik tak. Weseli. Smutni. Sprzeczni.

Tik tak. Powoli światła gasną.

Tik tak. W miłości wiecznej zasnął

książę współczesny. Przeszły. I

współcześnie przeszły. Jakby nic

odchodzi chyłkiem. W noc wyrusza.

Jakby gdyby w ręku trzymał jeszcze

swą rolę godną Poloniusza.


[...]

11. Jak nazywa się zabieg, który występuje w 4 i 5 wersie?

.................................

12. W powyższym fragmencie jest porównanie?

a. nie

b. tak w 4 wersie

c tak w 6 wersie

d. tak w 7 wersie

e. tak w 8 wersie

13. Z podanego fragmentu wypisz metafory

wiatr odzywa się : Jak mi .....................................................

smutno; wietrzyk kłóci się, ....................................................

słońce do nóg padło. .............................................

14. Nazwij trop stylistyczny:

Dedal = konstruktor skrzydeł z wosku .........................................

spalać się ze wstydu..............................................

niewidoczne zwierzątko.......................................

szczypiące kleszcze..................................


15. Wypisz z wiersza 4 różne figury stylistyczne i nazwij je.


Duch wolny.... śpiewa pieśń radosną,
Nową pieśń, która wszystkie ogarnia zjawiska:
Drga, dzwoni, tęczą płonie, promienieje, błyska.
Iskra w niej w nieskończoną żarzy się słoneczność,
Chwila się w niej rozdala w nieskończoną wieczność,

A miłość w niej jednoczy wszystkie przeciwieństwa:


Najwyższa to pieśń nowego człowieczeństwa.

Lp.

Przykład

typ

1.

2.

3.

4.

16. Nazwij trop stylistyczny:

„Jak żubr ogromny, co w pieczar zaciszu

Mocnym snem zdjęty na miękkim mchu leży,

kiedy głos trąby myśliwskiej usłyszy, ........................................

powstaje z rykiem..." ....................................

17. Utwórz stronę bierną

Polscy policjanci złapali groźnego międzynarodowego przemytnika .

......................................................................................................

Adam napisał zadanie domowe poświęcone problemowi nastolatków.


.................................................................................................

18. Przekształć na mowę zależną

Światowej sławy historyk powiedział: „ Dokonałem największego odkrycia w moim życiu".

.......................................................................................................

19. Zastąp wyrazy użyte niewłaściwie i zastąp je synonimami.

a. Bohater wiódł spokojną egzystencję na wyspie.

.......................................................................................................

b. Po upadnięciu powstania Skawiński borykał się na wielu frontach.


.......................................................................................................

21:36, malka19 , Ćwicz. kl.VIII
Link
Poćwiczyć przed egzaminem...wersja A
  

Test powtórzeniowy do egzaminu dla klasy III grupa A (test znaleziony w internecie)

Imię i nazwisko...........................................................

1. Znajdź w tekście przykład opinii i faktu

„Jest tylu spontanicznych kandydatów na nowych Pol Potów, bez klonowania, że jeden więcej różnicy nie czyni. A poważnie mówiąc: klonowanie żab znane było już w 1955 r., ale nikogo nie interesowało. Klonowanie ssaków rozpoczęto później, zasady są te same, tylko wykonanie trudniejsze technicznie. Żaba ma geny, owca ma geny i człowiek ma geny. Klonowanie owiec, świń czy krów będzie zapewne prowadzone na duża skalę, ale czy okaże się praktyczne?...."

a. opinia:.................................................................................

b. fakt:..............................................................................

2. Zamień na mowę niezależną:


Kolega Eli powiedział wczoraj, że nagranie tego filmu będzie bardzo kosztowne.

............................................................................................................

3. Dokonaj parafrazy tekstu:

„Mniemam, że takie zachowanie, jakie zaprezentowałeś, jest wynikiem poważnych problemów, które mi wyjaśnisz"

...........................................................................................................................................................................................................................

4. Dopisz antonimy

zwykły -...................... złoczyńca - ..............................

wrogi -........................ kres -..............................

zdradziecki - .................. takt - ..............................

5. Połącz wrażenia i zwroty synonimiczne

bieda z nędzą ....................                                                 guru, przywódca

złota rączka ....................                                                    unikat

wódz duchowy....................                                               grzesznik

biały kruk....................                                                         ubóstwo

zabłąkana owieczka....................                                     majsterkowicz

6. Podaj źródła związków frazeologicznych

jabłko Adama ...............

wieści hiobowe................

Judaszowe srebrniki.................

nić Ariadny................

wzrok bazyliszka............................

tycjanowski kolor.........................................

7. Popraw błędy.

odkryć rąbek tajemnicy................................................

skoczyć z motyką na słońce.............................................

zmieszać kogoś z brudem.................................................

8. We fragmencie wiersza podkreśl neologizmy i określ ich funkcję.

W cieniu byłem, w zarosłej ziołowej wilgoci,

Spod chłodnego kamienia cienki strumyk ciurczał,

A dzień lustrem błyskliwym leśną grzywę złocił,

Prawie do pni wisiała ognisto - wiewiórcza.

...............................................................................................................

9. Z powyższego tekstu wypisz 2 przykłady epitetu.

......................................................................................................

10. Jak nazywa się zabieg stylistyczny zastosowany na początku wersów w podanym fragmencie?

[...]

Prędzej morze burzliwe groźbą uspokoi,

Prędzej zamknie w garść świat ten, tak wielki ,jak stoi,

Prędzej pięścią bez swojej obrazy ogniowi

Dobije, prędzej w sieci obłoki połowi

[...]

11. W powyższym fragmencie znajduje się porównanie ?

a. nie

b. tak w 1 wersie

c. tak w 2 wersie

d, tak w 3 wersie

e. tak w 4 wersie

12. Jak nazywa się zabieg, który występuje w 3 i 4 wersie?

..............................

13. Z podanego fragmentu wypisz metafory

zaświstaj cienko - a pobie- .....................................................

gnie rzeka mocna nić, która ...................................................

zwiąże góry z dolinami ...................................................

14. Nazwij trop stylistyczny:

pękać ze śmiechu....................................

dzikie ryki...............................................

szeleszczące liście........................................

Apollo = mitologiczny opiekun sztuk pięknych .......................................


15. Wypisz z wiersza 4 różne figury stylistyczne i nazwij je.


Duch wolny.... śpiewa pieśń radosną,
Nową pieśń, która wszystkie ogarnia zjawiska:
Drga, dzwoni, tęczą płonie, promienieje, błyska.
Iskra w niej w nieskończoną żarzy się słoneczność,
Chwila się w niej rozdala w nieskończoną wieczność,

A miłość w niej jednoczy wszystkie przeciwieństwa:


Najwyższa to pieśń nowego człowieczeństwa.

Lp.

Przykład

typ

1.

2.

3.

4.

16. Nazwij trop stylistyczny:

„ Jak gdyby stary malarz, Bóg,

widząc barw całe ubóstwo i nędzę, ..............................

znudzony, wytarł o płótno nieba pędzel...." ..............................

17. Utwórz stronę bierną

Kosmonauta wykonał pierwszy krok w przestrzeni kosmicznej.

.................................................................................................

Jakub napisał list protestacyjny, wyjaśniający przyczyny strajku.

......................................................................................................

18. Przekształć na mowę zależną

Znany poeta wyznał : „ Jeszcze w tym roku wydam mój najnowszy tomik poezji"

...................................................................................................

19. Zastąp wyrazy użyte niewłaściwie i zastąp je synonimami.

a. Jurek przygotował boski referat i wygłosił go profesjonalnie.

..............................................................................................

b. Jacek Soplica był fajnym, lecz niekiedy zwadliwym szlachcicem.

............................................................................................

21:29, malka19 , Ćwicz. kl.VIII
Link
wtorek, 02 października 2007
Synonimy, antonimy...

Nieprzemyślane powtarzanie wyrazów jest błędem.

Synoimy to wyrazy bliskoznaczne, czyli takie, które mają zbliżone, podobne znaczenie. np. wiatr - zefirek, wicher.

Antonimy to słowa o znaczeniu przeciwstawny. np. mały - duży.

1.  Przeczytaj niżej zamieszczone teksty. Zwróć uwagę na wyróżnione wyrazy. 
Po lekcji pożegnałem nauczyciela. Spotkałem nauczyciela później na przystanku auto­busowym, ale nie podszedłem do nauczyciela. Bałem się nauczycielowi spojrzeć w oczy. Widziałem, że nauczyciel złapał mnie na kłamstwie. 
Po lekcji pożegnałem nauczyciela. Spotkałem go później na przystanku autobuso­wym, ale nie podszedłem do niego. Bałem się mu spojrzeć w oczy. Wiedziałem, że złapał mnie na kłamstwie. 
Zauważyłeś, że oba teksty przekazują tę samą informację; w drugim z nich powtarzający się wyraz zastąpiono zaimkiem, a w ostatnim zdaniu — pominięto.
2. Niżej zamieszczone zdania przeredaguj tak, by uniknąć powtarzania wyrazów. 
a) Monika weszła do klasy. Po chwili Monika usiadła na swoim miejscu.
b) Moi znajomi wyjechali na wczasy w góry. Wiem, że wędrówki górskimi szlakami spodobają się moim znajomym.
c) Agnieszka i Marcin będą mogli studiować na wybranym wydziale. Agnieszka i Mar­cin są laureatami olimpiad przedmiotowych.
d) Rano wybiorę się do ogrodu, po południu wybiorę się do kina, a wieczorem wy­biorę się do znajomych.
e) Moją czekoladę schowamy, a twoją czekoladę zjemy. 
3. Przekształć tekst, usuwając powtarzające się wyrazy (zmian dokonaj tam, gdzie będą zmianami na lepsze). 
Muzyka jest jedną z najtrudniejszych sztuk uprawianych przez człowieka. Dziś mu­zykę najczęściej kojarzymy z piosenkami. Najbardziej znane utwory muzyczne nazy­wamy przebojami. Najczęściej słuchamy muzyki rockowej i muzyki popularnej. Niektórzy szczególnie chętnie słuchają muzyki rockowej, inni muzyki bluesowej, jeszcze inni mu­zyki ludowej. Warto jednak zainteresować się muzyką klasyczną, zwaną ina­czej muzyką poważną.  
4. Przepisz zdania, uzupełniając każde z nich najtrafniejszym wyrazem (mówić, odezwać się, gadać, powiedzieć).
Byłem smutny i nie………………… ani razu.Trzeba ………………….wyraźnie.Musisz ………………….. rodzicom o tej jedynce.Przestań  tyle …………………………! 
5. Uzupełnij tekst. Staraj się ani razu nie użyć przymiotnika fajny.
Wszyscy z zainteresowaniem obejrzeli…………… film. Od początku można było oglądać……………… bohaterów i posłuchać……………… ich dialogów. Wszystkim tez podobała się …………….. muzyka. To naprawdę…………… film. 
6. Podaj wyrazy o znaczeniu przeciwstawnym:
a) wolny-                      pokój-                              biały-                                cisza-
b) flegmatyk-                optymista-                         ponurak-                          spontaniczny-
c)antypatia-                  depresja-                          optymizm-                         tolerancja-
7. Podaj synonimy słów:
a)analogia-                                        antologia-                                        dylemat-
b)komentarz-                                    fakt-                                                opinia-
c)kategoryczny-                                energiczny-                                      niepokojący-
8. Podane synonimy zapisz w ciągu synonimicznym ukazującym nasilenie zjawiska:

a) szmer, krzyk, gwar, wrzask;              b) gorąco, upalnie, ciepło;

c) deszcz, mżawka, ulewa;                   d) wicher, tornado, huragan.

Wyrazy z wybranego podpunktu zastosuj w zdaniach. 

9. Do każdego z podanych wyrazów dobierz wyrazy bliskoznaczne wyrażające ujemny stosunek mówiącego:śpiewa —                                                głowa —                                        jeść —
ręka —                                                                       pismo —                                        patrzeć —
 

10. Połącz pary wyrazów o kontrastowych znaczeniach:

ścisły, brudny, siła,oduczyć, luźny, słabość, mądry, władca, głupi, nauczyć, poddany, czysty 

20:22, malka19 , Ćwicz. kl.VIII
Link
sobota, 15 września 2007
Frazeologizmy na lekcjach nauki o języku

Ćwiczenia gramatyczne

Znajomość frazeologizmów, poprawne i umiejętne ich stosowanie w mowie i piśmie wzbogaca słownictwo, sprawia, że wypowiedzi stają się bardziej obrazowe, barwne i zajmujące.

Ćw. 1.
Z poniższych przykładów wypisz te, które mają postać zdania.
Huzia na Józia.

Bieda zajrzała mu w oczy. Puknij się w czoło. Nie bez kozery. Moja chata z kraja. Czuł się jak ryba w wodzie. Nie było żywej duszy. Kropla w morzu potrzeb.

Ćw. 2.Podane zdania zapisz w dwóch grupach : w pierwszej - zdania pojedyncze nierozwinięte, w drugiej pojedyncze rozwinięte.

myśli chodzą jej po głowie. Mucha nie siada. Bielmo spadło mu z oczu. Los uśmiechnął się do niego. Chodzą słuchy. Poleciały głowy. Brakuje ci piątej klepki. Leje jak z cebra. Klamka zapadła.

Ćw. 3.
Podkreśl podmioty i orzeczenia.

Niech cię ręka boska broni. Słoma mu z butów wyłazi. Mrożek by tego nie wymyślił. Włosy stanęły mu dęba. Grunt palił się jej pod nogami.

Ćw. 4.
Oddziel grupę podmiotu od grupy orzeczenia.

Korona ci z głowy nie spadnie. Dziury w niebie nie będzie. Ogarnęła go szewska pasja. Łezka kręci się w oku. Kamień spadł mu z serca. Szybko rozwiązały się języki.

Ćw. 5.
Korzystając z ćw.4. wypisz wszystkie związki wyrazowe.

Ćw. 6.
Które z podanych wypowiedzeń są zdaniami, a które równoważnikami. Uzasadnij wybór.

Funta kłaków niewarte. Co jest grane. W kółko Macieju. Nie w kij dmuchał. Kiszki marsza grają. Kaszka z mlekiem. Raz kozie śmierć. Strachy na Lachy.

Ćw. 7.
Wykonaj wykresy poniższych zdań. Nazwij poszczególne ich części. (rozbiór logiczny)

Każdy kij ma dwa końce. Przyszła koza do woza. Grunt mu się pali pod nogami. Blady strach padł na nas. Pilnuj swego nosa. Masz babo placek. Szukaj wiatru w polu.

Ćw. 8.
Nazwij części mowy występujące w zdaniach z ćw.7. (rozbiór gramatyczny)

Ćw. 9.
Podkreśl frazeologizmy, w których wystąpiły imiesłowy przymiotnikowe.

Sezon ogórkowy, gołym okiem, pisane patykiem po wodzie, lew salonowy, dni są policzone, głos wołającego na puszczy, mieć oczy otwarte, na piękne oczy, ciepła posadka, mieć przewrócone w głowie, z zamkniętymi oczami, w szczerym polu, radosna twórczość.

Ćw. 10.
Podane zdania zapisz w dwóch grupach : w pierwszej - zdania pojedyncze, w drugiej - złożone. Podkreśl orzeczenia.

Pokazał mu, gdzie raki zimują. Ręka mnie świerzbi. Był ślepym narzędziem w jego rękach. Idzie, jakby kij połknął. Urządził scenę zazdrości, ni przypiął, ni wypiął. Miałem przyjaciela z takich, co to do rany przyłóż.

Ćw. 11.
Wykonaj wykresy zdań złożonych z ćw.10. Nazwij ich rodzaje.

Ćw. 12.
Z rozsypanych wyrazów utwórz zwroty, wyrażenia i frazy.

Wyrok, w bok, cały, słoń, jak zabity, spokój, jak palec, swędem, murem, w dziesiątkę, strugać, bajońskie, dziecko, psim, olimpijski, skok, w skowronkach, na ucho, strał, sumy, wariata, nadepnął, samotny, salomonowy, spać, stanąć, szczęścia.

Ćw. 13.
Spróbuj uzupełnić.

- szukać.............................. w całym,
- szukać ............................. w stogu siana,
- marzenie .......................... głowy,
- chodzić ............................ ścieżkami,
- bać się jak diabeł ...................................
- uchylić rąbka .........................................
- trzymać dwie sroki ................................

- pomoże jak umarłemu ............................
- gra warta ...............................................

Ćw. 14.
Postaw, gdzie trzeba, brakujące przecinki.

Co w sercu to i na języku. Nie budź licha kiedy śpi. Jaką miarką mierzysz taką ci odmierzą. Kto nie jest z nami ten przeciw nam. Nie wierzyła własnym oczom jak spod ziemi wyrósł obok typ spod ciemnej gwiazdy.

Ćw. 15.
W którym przykładzie występuje mowa niezależna? Zmień mowę niezależną na zależną.

Ale robotnicy - mówi dziennikarz - czują się nabici w butelkę.
Woda sodowa uderzyła mu do głowy, zadziera nosa i nie chce rozmawiać z kolegami.

Ćw. 16.
Spróbuj za pomocą rysunków przedstawić znane Ci dwa związki frazeologiczne.

22:50, malka19 , Ćwicz. kl.VIII
Link