Zadania,wiadomości i ćwiczenia dla uczniów szkoły podstawowej i nie tylko
Blog > Komentarze do wpisu
Części zdania - okolicznik

Okolicznik jest to określenie oznaczające okoliczności, które towarzyszą czynnościom, stanom, właściwościom.

Okoliczniki najczęściej określeniami:

1. czasownika, np. Szedł ulicą.

2. przymiotnika, np. Wyjątkowo nudny film.

3. przysłówka, np. Bardzo dobrze odpowiedziałeś!

4. zaimka, np. Głównie wtedy mi to mówisz!

 

Okoliczniki wskazują, w jakich okolicznościach, czyli w jakiej sytuacji (kiedy, gdzie, jak, dlaczego itp.) odbywa sie jakaś czynność.

 

Rozróżniamy następujace okoliczniki:

1. miejsca - wskazuje na miejsce odbywania się czynności lub wystąpienia zjawiska zjawiska, o którym mowa w orzeczeniu; mogą też wskazywać punkt wyjścia, kierunek ruchu lub drogi.

Odpowiada na pytania: gdzie?, skąd?, dokąd?, którędy?

2. czasu - wskazuje ogólnie lub szczegółowo na czas (trwania, rozpoczęcia, powtarzania się itp.) czynności.

Odpowiada na pytania: kiedy?, ja dawno?, jak długo?, jak często?, odkąd?, dokad?

3. sposobu - wskazuje na sposób odbywania się czynności lub zjawiska.

Odpowiada na pytania: jak?, w jaki sposób?

4. celu - wskazuje na cel odbywającej się czynności.

Odpowiada na pytania: po co?, w jakim celu?

5. przyczyny - wskazuje na przyczynę czynności lub stanu.

Odpowiada na pytania: dlaczego?, z jakiego powodu?, przez co?, za co?

6. warunku - wskazuje na okoliczności (warunki) od których zależy, czy odbędzie się dana czynność.

Odpowiada na pytania: pod jakim warunkiem?, w jakich okolicznościach (coś się stało, coś się stanie)?

7. przyzwolenia - wskazują na niedostateczną przeszkodę czyli coś, co powinno przeszkodzić, a nie przeszkodziło w wykonaniu pewnej czynności.

Odpowiada na pytania: pomimo co?, wbrew komu?, wbrew czemu?, na przekór komu?, na przekór czemu?

8. stopnia i miary - wskazuje na siłę, natężenie, wielokrotność wystąpienia jakiejś czynności, stanu, zjawiska.

Odpowiada na pytania: jak?, jak bardzo?, ile?, o ile?, ile raz?, w jakim wymiarze?, do jakiego stopnia?

 

niedziela, 13 lutego 2011, malka19

Polecane wpisy

  • Części zdania - dopełnienie

    Dopełnieni e jest to określenie czasownika (rzadziej przymiotnika lub przysłówka) uzupełniające treść wyrazu, z którym się łączy. Odpowiada na wszystkie pytani

  • Części zdania - orzeczenie

    Orzeczenie to jedna z dwóch głównych części zdania oznaczająca czynność, stan lub właściwość tego, na co wskazuje podmiot. Bez orzeczenia w formie osobowej czas

  • Części zdania - podmiot.

    Podmiotem nazywamy główną część zdania oznaczającą osoby lub rzeczy (zwierzęta, rośliny, przedmioty, zjawiska, pojęcia), o których orzeka się w zdaniu. Zasad

TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: