Zadania,wiadomości i ćwiczenia dla uczniów gimnazjum.
Blog > Komentarze do wpisu
Gramatyka - powtórka cz. 3.

Fonetyka

 

1. Co to jest fonetyka?

2. Jakie narządy mowy biorą udział przy wymawianiu głosek?

3. Jakie są różnice między głoską a literą?

4. Opisz sposób powstawania głosek dźwięcznych.

5. Jak powstają głoski nosowe?

6. Jakie narządy mowy wpływają na wymawianie głosek miękkich?

7. Określ przynajmniej 3 cechy poniższych głosek (weź pod uwagę sposób wymawiania, udział poszczególnych narządów mowy):

 

a. głoska „b”

b. głoska „ę”

c. głoska „k”

d. głoska „sz”

e. głoska „f”

f. głoska „ń”

g. głoska „a”

h. głoska „r”

 

8.. Oblicz ilość liter i głosek w następujących wyrazach:

 

a. przymierze

b. chrząszcz

c. niezapominajka

d. przecisnąć

e. przerzutnia

f. chrabąszcz

g. niewiadoma

h. przyjechać

 

9. Co to jest upodobnienie wewnątrzwyrazowe?

10. Jakie znasz rodzaje upodobnień wewnątrzwyrazowych?

11. Opisz zjawiska fonetyczne, jakie zachodzą w poniższych wyrazach:

 

a. szybszy

b. odtwarzacz

c. róg

d. trzeszczeć

e. liczba

f. wyższy

g. podtrzymać

h. kod

i. trzęsawisko

j. prośba

 

 

 

12. Jakie zjawiska fonetyczne zachodzą w poniższych związkach wyrazowych:

 

a. zeszyt Ani

b. schab pieczony

c. powóz króla

d. kwiat Ewy

e. but Olka

f. tort morelowy

g. wąwóz szeroki

h. chleb pieczony

 

 

13. Podkreśl i nazwij zjawiska fonetyczne, które zachodzą w poniższych wyrazach:

 

a. rzemieślnik

b. pierwszorzędny

c. sześćset

d. trzymać

e. pierwszoklasista

f. dziewięćset

g. chrzestny

h. urzędnik

 

 

Słowotwórstwo

 

1. Co to jest słowotwórstwo?

2. Co to jest wyraz podstawowy i wyraz pochodny?

3. Co to jest podstawa słowotwórcza?

4. Co to jest formant?

5. Podaj rodzaje formantów.

6. Wymień przynajmniej 4 różne rodzaje formantów i podaj, jakie tworzą wyrazy. (np. formant –ek tworzy zdrobnienia: domek, lisek, komputerek)

7. Uzupełnij poniższą tabelę:

tabela - słoworwórstwo

 

8. Uzupełnij „pajączka”:

rodzina wyrazów

 

9. Utwórz wyrazy pochodne od wyrażeń przyimkowych z przyimkami: od, bez, przed, nad (np. od wyrażenia przyimkowego: bez rękawów – bezrękawnik)

10. Utwórz rzeczowniki (nazwy osób), które mają poniższe cechy: (np. głupi – głupiec)

 

a. mądry

b. mrukliwy

c. ślamazarny

d. pracowity

e. leniwy

f. skąpy

11. Podziel poniższe wyrazy na sylaby:

a. matematyka

b. czytałbym

c. zaplanowalibyście

12. Gdzie pada akcent naturalny w języku polskim?

13. Na którą sylabę pada akcent w wyrazach pochodzenia obcego zakończonych na – yka, - ika?

14.Co to są neologizmy?

15.Podaj kilka neologizmów.

 

Słowniki i frazeologia

1. W jakich słownikach lub encyklopediach będziesz szukał informacji na poniższe zadania:

a. wyjaśnij słowo „enklityka”

b. podaj daty urodzin i śmierci H. Sienkiewicza

c. co oznacza wyrażenie „wdowi grosz”?

d. wyjaśnij pojęcie „podmiot liryczny” i „rym”

e. odmień wyraz „rok”

f. jak napiszesz „gżegżółka” czy „grzegrzółka”?

g. przed jakimi spójnikami stawiamy przecinek?

2. Co to jest związek frazeologiczny?

3. Jakie znasz rodzaje związków frazeologicznych?

4. Zakwalifikuj poniższe wypowiedzenia do znanych ci związków frazeologicznych:

a. słomiany zapał

b. kłamać jak z nut

c. wziąć nogi za pas

d. Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka.

5. Pogrupuj związki frazeologiczne w tabeli zależnie od ich pochodzenia:

 

niebieski ptak; stajnia Augiasza; śpiewać sobie a muzom; mieć nóż na gardle; otworzyć puszkę

Pandory; zakazany owoc; być albo nie być; zapiąć na ostatni guzik; przeczytać od deski do

deski; chodzić od Annasza do Kajfasza; wdowi grosz; jabłko niezgody; wziąć nogi za pas; nić

Ariadny; dantejskie sceny; O nierządne królestwo i zginienia bliskie

RODOWÓD ZWIĄZKU FRAZEOLOGICZNEGO

Rodowód frazeologizmów

 

 

 

 

piątek, 28 maja 2010, malka19

Polecane wpisy

  • Gramatyka - powtórka cz.1.

    Fleksja i składnia 1. Wymień części mowy z podziałem na odmienne i nieodmienne. 2. Wymień kategorie gramatyczne, przez które mogą się odmieniać poszczególne czę

  • POĆWICZYC PRZED EGZAMINEM...WARTO wersja B

    Test powtórzeniowy do egzaminu dla klasy III grupa B (test znaleziony w internecie) Imię i nazwisko...........................................................

  • Poćwiczyć przed egzaminem...wersja A

    Test powtórzeniowy do egzaminu dla klasy III grupa A (test znaleziony w internecie) Imię i nazwisko...........................................................

TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: