Zadania,wiadomości i ćwiczenia dla uczniów gimnazjum.
Blog > Komentarze do wpisu
Odmienne i nieodmienne części mowy

W każdej rzeczy możemy wskazać jeszcze mniejsze rzeczy, które nazywa się częściami.

Na przykład telefon komórkowy ma klawiaturę, ekran, obudowę i wnętrze, które też składa się z jakchiś małutkich części.

Tak samo nasza mowa ma swoje części.

Jest ich 10.

Nazywamy je częściami mowy.

Są nimi rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, spójniki, liczebniki, zaimki, przysłówki, przyimki, partykuły i wykrzykniki.

Dzielimy je na dwie grupy.

Odmienne i nieodmienne części mowy

 

Odmienna część mowy to taka, która może zmieniać swe końcówki, czyli przez coś się odmienia, np. przez liczby, przypadki, osoby, czasy, tryby.

Nieodmienna część mowy to taka, która nie zmienia swego zakończenia, czyli przez nic się nie odmienia.

Rzczeowniki, przymiotniki, liczebniki, zaimki, czasowniki oraz przysłówki są wyrazami samodzielnymi, tzn. coś znaczą nawet bez innych wyrazów (kontekstu) i same mogą stanowić jakąś część zdania.

Przyimki, spójniki oraz partykuły są wyrazami nieasamodzielnymi, tzn. nabierają znaczenia dopiero gdy występują wraz z innymi wyrazami (w kontekście).

wtorek, 01 stycznia 2008, malka19

Polecane wpisy

  • Funkcje języka

    Wyróżniamy następujące funkcje języka: 1. komunikatywna 2. poznawcza 3. prezentacyjna 4. ekspresywna 5. impresywna 6. reprezentatywna 7. poetycka Ad 1 . Język

  • Części zdania - okolicznik

    Okolicznik jest to określenie oznaczające okoliczności, które towarzyszą czynnościom, stanom, właściwościom. Okoliczniki są najczęściej określeniami : 1. czas

  • Części zdania - przydawka

    Przydawka jest to określenie (najczęściej rzeczownika) wskazujące na właściwości jakiegoś przedmiotu. Odpowiada na pytania: - jaki?, jaka?, jakie? - który?, k

TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: