Zadania,wiadomo¶ci i ćwiczenia dla uczniów gimnazjum.
Blog > Komentarze do wpisu
Zasady pisowni z "u"
 

U piszemy: 

1. prawie zawsze na pocz±tku wyrazów, np.:uniform, ubiór, ulgowy, ukryć, unikat, ucieszony.

Wyj±tki: ósemka, ósmy, ów, ówczesny, ówcze¶nie, ówdzie, ócz (D. l. mn. oko), ód (D. l. mn. oda)

2. zawsze na końcu wyrazów, np.: tabu, menu, mru-mru, pomału, w końcu, papu, siusiu, tfu!

3.  w zakończeniach rzeczowników:

•·        -uch, np.: duch, puch, leniuch, maluch, chuch, zaduch,

•·        -uchna, np.: córuchna, buziuchna, matuchna, r±czuchna

•·        -, np.: Jędru¶, kiciu¶, pracu¶, lalu¶

•·        -usia, np.: kawusia, paczusia, mamusia, gębusia

•·         -us, np. całus, lizus, garbus, piegus, kaktus, trolejbus

•·        -ust, np.: gust, biust, chrust, spust, odpust

•·        -usta, np.: usta, kapusta, rozpusta, langusta

•·        -uta, np.: buta, dysputa, pokuta, waluta.

•·        -uszek, np.: brzuszek, paluszek, kożuszek, okruszek

•·         -uszka, np.: gruszka, puszka, wydmuszka, pogaduszka

•·        -ulek, np.: księżulek, tatulek, podkoszulek, lulek.

•·         -ulo, np.: tatulo, mężulo, księżulo

•·        -unio, np.:dziadunio, tatunio, mężunio, księżunio

•·         -ula, np.: kula, Drakula, szpula, cebula, brzydula 

•·         -uleńka, np.: matuleńka, ciotuleńka, babuleńka

•·         -ulka, np.: damulka, globulka, prymulka, biedulka

•·         -unek, np.: malunek, szalunek, meldunek, szacunek, warunek, stosunek

•·        -ut, np.: absolut, bankrut, mańkut, mamut, rekrut, debiut, ciut-ciut.

•·        - tura, np.: agentura, kultura, prokuratura, lektura, struktura, makulatura.

•·        -um, np.: akwarium, archiwum,

•·        -ucja, np.: ewolucja, rewolucja, restytucja, egzekucja

•·        -usja, np.: dyskusja, perkusja, reperkusja

•·        - uzja, np.: fuzja, dyfuzja, kontuzja, iluzja, transfuzja

•·        -aur, np.: laur, dinozaur, centaur, tyranozaur

•·        -uar, np.: buduar, kontuar, pisuar, jaguar

4. w czasownikach zakończonych na:

 •  -uję, np.: maluję
 • -ujesz, np.: malujesz

 • -uje, np.: maluje

 • -ujmy, np.: malujmy

 • -uj±cy, np.: maluj±cy

 • -np.: kuć, kłuć, knuć, snuć, pruć, żuć, czuć.

 • -upić, np.: kupić, skupić, ogłupić, upupić, wykupić, ukatrupić

 • -usić, np.: kusić, dusić, wydusić, zmusić, wykrztusić.

 • -udzić, np.: budzić, łudzić, nudzić, napaskudzić, marudzic, utrudzić, ostudzić

 • -uchać, np.: chuchać, dmuchać, gruchać, niuchać, wysłuchać, wydmuchać.

 • -uszać, np.: wzruszać, zmuszać, wyduszać, naruszać, zagłuszać.

 • -urzać, np.: oburzać (się), nurzać, wynaturzać, odszczurzać, rozchmurzać.

 • -ukać, np.: fukać, kukać, stukać, szukać, płukać, dukać.

 • -ulać, np.: hulać, znieczulać, przytulać, opatulać, lulać.

 • -uwać, np.: fruwać, czuwać, opluwać, przeżuwać, wykłuwać.

5. w przymiotnikach zakończonych na:

•·        -utki, np.: malutki, słabiutki, głupiutki, nowiutki

•·        -u¶ki, np.: cichu¶ki, golu¶ki, bledziu¶ki, milu¶ki.

•·        -uchny, np.: złociuchny, tłu¶ciuchny, leciuchny

•·        a także w zakończeniach wyrazów pochodnych, w przysłówkach: - utko (czy¶ciutko), -u¶ko (cichu¶ko), w przymiotnikach: -teńki (maluteńki), - usieńki (calusieńki)

6. zawsze na pocz±tku wyrazów rozpoczynaj±cych się na:

 • fu-, np.: fujarka, funt, fundusz, furia, futerał
 • hu-, np.: humor, hultaj, hukn±ć, humanista
 • tu-, np.: tuzin, turysta, tupn±ć, tuszować
 • zu-, np.: zuch, Zuzanna, zubożeć, zużytkować

 

sobota, 03 listopada 2007, malka19

Polecane wpisy

 • KIedy CH a kiedy H - zasady

  I CH piszemy: 1. zawsze w wyrazach rodzimych , np. chleb, chłop, chmura, chociaż,chodzić, chusteczka,chyba. chyłkiem, chyży, tchn±ć, wchłon±ć, zachwyt. 2. zwyk

 • "Nie" z różnymi czę¶ciami mowy

  Skopiowane z portalu wiedzy 1. "Nie" pisane ł±cznie Czę¶ci mowy Przykłady Wyj±tki rzeczowniki nie bezpieczeństwo, nie człowiek, nie wiedza, niez decydowani

 • ABC interpunkcji

  Kropka Kropkę stawiamy : 1.na końcu zdania, równoważnika zdania, 2. jako znak skrócenia wyrazu oraz 3. po cyfrach arabskich oznaczaj±cych liczebniki porz±dkowe.

TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: