Zadania,wiadomości i ćwiczenia dla uczniów gimnazjum.
Blog > Komentarze do wpisu
Zasady pisowni wyrazów z "ó"
 

Ó piszemy,

1.  gdy wymienia się w innych formach tego samego wyrazu lub w innych wyrazach na: o, e, a

np.:
 
stół - stoły
wiózł - wiozę
trójka - troje
 
przyjaciółka - przyjaciel
niósł - niesie
siódmy - siedem
 
skrót - skracać
mówić - mawiać
powtórzyć - powtarzać

Ó niewymienne (wybór)


chór, porównanie, skóra, córka, pójść, sójka, czółno, póki, spóźniony, dopóki, półka, szczegół, dopóty, póty, tchórz, góra, późno, wiewiórka, góral, prócz, wiór, górnik, próżnia, wkrótce, jaskółka, próżny, włóczęga, Józef, przepiórka, włóczka, kłótnia, równanie, włócznia, król, również, włóka, królik, równik, włókno, krótki, równina, wójt, który, równoległobok, wówczas, mózg, równoleżnik, wróbel, naskórek, równorzędny, wróżba, ogólny, równy, wróżyć, ogół, rózga, wyróżnić, ogórek, róża, wzgórze, oprócz, różaniec, źródło, pagórek, różnica, żółć, pióro, różny, żółty, płótno, różowy, żółw.

2. w wyrazach zakończonych na: - ów, np.:

 • w końcówce D. lm rzeczowników rodzaju męskiego, np.

chłopców

rodziców

ptaków

kwiatów

 • w przyrostkach, np.

wygwizdów

wydmuchów

Tarnów

Rzeszów

Kraków

 • w zakończeniu należącym do rdzenia, np.

ołów

nów

połów

imiesłów

cudzysłów

3.  w wyrazach zakończonych na: - ówka, np.: 

Pipidówka
pocztówka
złotówka


Wyjątki: skuwka, wsuwka, zasuwka, bo to rzeczowniki utworzone od czasowników: skuwać, wsuwać, zasuwać.

* Literę Ó piszemy też w zakończeniach -ówa (=zgrubienie od -ówka), np.

grochówa

stówa

Pipidówka

harówa

4.  w wyrazach zakończonych na: - ówna.

 • W przyrostku wskazującym na nazwisko panieńskie, np.

Nowakówna
Kucówna

Iłłakowiczówna

Radziwiłłówna

Wereszczakówna

 • W przyrostku wskazującym na czyjąś córkę, np.

cesarzówna

kniaziówna

generałówna

baronówna

kowalówna

5. w zakończeniach: - ówek, np.:  

Darłówek

Półgłówek

ołówek

nagłówek

6.  na początku wyrazów: ósemka, ósmy, ów, ówczesny, ówcześnie, ówdzie.

7. Na początku w sylabie:

 • współ-, np. współlokator, współczucie, współudział
 • wspól-, np. wspólnik, wspólnorynkowy, wspólnota
 • spół-, np. spółdzielnia, współka, spółgłoska
 • włó-, np. włóczęga, włóczykij, włóczka, włókno
 • wró-, np. wróżyć, wróbel, wrócić, wróść

piątek, 02 listopada 2007, malka19

Polecane wpisy

 • KIedy CH a kiedy H - zasady

  I CH piszemy: 1. zawsze w wyrazach rodzimych , np. chleb, chłop, chmura, chociaż,chodzić, chusteczka,chyba. chyłkiem, chyży, tchnąć, wchłonąć, zachwyt. 2. zwyk

 • "Nie" z różnymi częściami mowy

  Skopiowane z portalu wiedzy 1. "Nie" pisane łącznie Części mowy Przykłady Wyjątki rzeczowniki nie bezpieczeństwo, nie człowiek, nie wiedza, niez decydowani

 • ABC interpunkcji

  Kropka Kropkę stawiamy : 1.na końcu zdania, równoważnika zdania, 2. jako znak skrócenia wyrazu oraz 3. po cyfrach arabskich oznaczających liczebniki porządkowe.

TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: