Zadania,wiadomości i ćwiczenia dla uczniów gimnazjum.
Blog > Komentarze do wpisu
Synonimy, antonimy...

Nieprzemyślane powtarzanie wyrazów jest błędem.

Synoimy to wyrazy bliskoznaczne, czyli takie, które mają zbliżone, podobne znaczenie. np. wiatr - zefirek, wicher.

Antonimy to słowa o znaczeniu przeciwstawny. np. mały - duży.

1.  Przeczytaj niżej zamieszczone teksty. Zwróć uwagę na wyróżnione wyrazy. 
Po lekcji pożegnałem nauczyciela. Spotkałem nauczyciela później na przystanku auto­busowym, ale nie podszedłem do nauczyciela. Bałem się nauczycielowi spojrzeć w oczy. Widziałem, że nauczyciel złapał mnie na kłamstwie. 
Po lekcji pożegnałem nauczyciela. Spotkałem go później na przystanku autobuso­wym, ale nie podszedłem do niego. Bałem się mu spojrzeć w oczy. Wiedziałem, że złapał mnie na kłamstwie. 
Zauważyłeś, że oba teksty przekazują tę samą informację; w drugim z nich powtarzający się wyraz zastąpiono zaimkiem, a w ostatnim zdaniu — pominięto.
2. Niżej zamieszczone zdania przeredaguj tak, by uniknąć powtarzania wyrazów. 
a) Monika weszła do klasy. Po chwili Monika usiadła na swoim miejscu.
b) Moi znajomi wyjechali na wczasy w góry. Wiem, że wędrówki górskimi szlakami spodobają się moim znajomym.
c) Agnieszka i Marcin będą mogli studiować na wybranym wydziale. Agnieszka i Mar­cin są laureatami olimpiad przedmiotowych.
d) Rano wybiorę się do ogrodu, po południu wybiorę się do kina, a wieczorem wy­biorę się do znajomych.
e) Moją czekoladę schowamy, a twoją czekoladę zjemy. 
3. Przekształć tekst, usuwając powtarzające się wyrazy (zmian dokonaj tam, gdzie będą zmianami na lepsze). 
Muzyka jest jedną z najtrudniejszych sztuk uprawianych przez człowieka. Dziś mu­zykę najczęściej kojarzymy z piosenkami. Najbardziej znane utwory muzyczne nazy­wamy przebojami. Najczęściej słuchamy muzyki rockowej i muzyki popularnej. Niektórzy szczególnie chętnie słuchają muzyki rockowej, inni muzyki bluesowej, jeszcze inni mu­zyki ludowej. Warto jednak zainteresować się muzyką klasyczną, zwaną ina­czej muzyką poważną.  
4. Przepisz zdania, uzupełniając każde z nich najtrafniejszym wyrazem (mówić, odezwać się, gadać, powiedzieć).
Byłem smutny i nie………………… ani razu.Trzeba ………………….wyraźnie.Musisz ………………….. rodzicom o tej jedynce.Przestań  tyle …………………………! 
5. Uzupełnij tekst. Staraj się ani razu nie użyć przymiotnika fajny.
Wszyscy z zainteresowaniem obejrzeli…………… film. Od początku można było oglądać……………… bohaterów i posłuchać……………… ich dialogów. Wszystkim tez podobała się …………….. muzyka. To naprawdę…………… film. 
6. Podaj wyrazy o znaczeniu przeciwstawnym:
a) wolny-                      pokój-                              biały-                                cisza-
b) flegmatyk-                optymista-                         ponurak-                          spontaniczny-
c)antypatia-                  depresja-                          optymizm-                         tolerancja-
7. Podaj synonimy słów:
a)analogia-                                        antologia-                                        dylemat-
b)komentarz-                                    fakt-                                                opinia-
c)kategoryczny-                                energiczny-                                      niepokojący-
8. Podane synonimy zapisz w ciągu synonimicznym ukazującym nasilenie zjawiska:

a) szmer, krzyk, gwar, wrzask;              b) gorąco, upalnie, ciepło;

c) deszcz, mżawka, ulewa;                   d) wicher, tornado, huragan.

Wyrazy z wybranego podpunktu zastosuj w zdaniach. 

9. Do każdego z podanych wyrazów dobierz wyrazy bliskoznaczne wyrażające ujemny stosunek mówiącego:śpiewa —                                                głowa —                                        jeść —
ręka —                                                                       pismo —                                        patrzeć —
 

10. Połącz pary wyrazów o kontrastowych znaczeniach:

ścisły, brudny, siła,oduczyć, luźny, słabość, mądry, władca, głupi, nauczyć, poddany, czysty 

wtorek, 02 października 2007, malka19

Polecane wpisy

  • Gramatyka - powtórka cz. 3.

    Fonetyka 1. Co to jest fonetyka? 2. Jakie narządy mowy biorą udział przy wymawianiu głosek? 3. Jakie są różnice między głoską a literą? 4. Opisz sposób powstaw

  • Gramatyka - powtórka cz.2.

    Wiadomości o zdaniu 1. Jakie znasz części zdania? 2. Podaj pytania do poszczególnych części zdania. 3. Podaj definicję wypowiedzenia. 4. Jakie znasz rodzaje wy

  • Gramatyka - powtórka cz.1.

    Fleksja i składnia 1. Wymień części mowy z podziałem na odmienne i nieodmienne. 2. Wymień kategorie gramatyczne, przez które mogą się odmieniać poszczególne czę

TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: