Zadania,wiadomości i ćwiczenia dla uczniów szkoły podstawowej i nie tylko
Blog > Komentarze do wpisu
Odmiany liryki

Podmiot liryczny (liryczne "ja") - to najważniejszy element utworu lirycznego. Podmiot liryczny wypowiada się poprzez wyznania lub obrazy poetyckie. Jest ukryty w elementach utworu lirycznego, poznajemy go po charakterze poetyckiej wypowiedzi. W prezentacji "ja" lirycznego dominuje czas tearaźniejszy. 

Liryka bezpośrednia - podmiot w 1. osobie liczby pojedynczej wyraża bezpośrednio swoje doznania. Przykładem liryki bezpośredniej są Treny Jana Kochanowskiego.

Liryka pośrednia - to refleksja bezosobowa, podmiot liryczny jest ukryty w elementach narracji lub dialogu. Liryka pośrednia ma dwie odmiany:

- opisową, w której podmiot liryczny ukrywa się w opisie przedmiotów, przyrody, pejzaży;

- narracyjną, w której podmiot liryczny opowiada o jakimś zdarzeniu, a zatem liryczna puenta to synteza stosunku podmiotu do opowiadanych zdarzeń.`Liryka narracyjna bywa nazywana sytuacyjną, bo utwory upodabniają się do dramatu za sprawą wyraziscie zarysowanej sytuacji, w której uczestnicza bohaterowie liryczni, zaś ich wypowiedzi mogą ulegać przytoczeniu w formie dialogu.

Głównym rodzajem wypowiedzi lirycznej jest monolog liryczny. Może on przybierać różne formy: opisu, opowiadania, przedstawienia, a także dialogu.

Istnieje jeszcze liryka inwokacyjna, w której wypowiedź podmiotu skierowana jest do adresata lirycznego, moze nim być konkretna osoba, zbiorowość albo pojęcie. Utwory te mają charakter wezwania i dlatego okresla się je także mianem liryki apelu.

Jeszcze inną odmiana liryki jest liryka podmiotu zbiorowego, gdzie podmiot występuje w liczbie mnogiej jako "my". Staje się nim jakaś grupa, połączona wspólnymi przekonaniami, emocjami, nadziejami czy dążeniami.

Ze względu na poruszaną tematykę lirykę można podzielić na:

- lirykę miłosną,

- lirykę refleksyjno-filozoficzną,

- lirykę religijną,

- lirykę patriotyczna-obywatelska,

- lirykę agitacyjno-polityczną,

- i inne.

poniedziałek, 15 października 2007, malka19

Polecane wpisy

TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: