Zadania,wiadomości i ćwiczenia dla uczniów gimnazjum.
Blog > Komentarze do wpisu
Budowa teatru antycznego

teatr antyczny

Na środku teatru znajdował się okrągły plac (gr. orchestra). Na nim występował chór.

Z trzech stron, dokoła placu umieszczona była kamienna widownia (gr. theatron). Im dalej znajdowały się miejsca dla publiczności, tym wyżej były one położone (dlatego właśnie teatry budowano na stokach wzgórz).

Z czwartej strony placu znajdował się budynek sceniczny (gr. skene). Pełnił on funkcję szatni dla aktorów. W nim także przebywali ci artyści, którzy akurat w danej chwili nie grali. Budynek sceniczny odgrywał również istotną rolę dla akcji wystawianej sztuki. Często w nim odbywały się wydarzenia, które nie były pokazywane na scenie i o których postacie tylko mówiły. Na jego ścianie zamieszczano dekoracje. Na krańcach ograniczony był bocznymi skrzydłami (gr. paraskenia).

Przed nim znajdowało się podwyższenie (gr. proskenion). Na podwyższeniu tym występowali aktorzy. Z budynku scenicznego na podwyższenie prowadziło troje drzwi. Każde z nich miało ściśle określoną, stałą symbolikę i było przeznaczone dla konkretnych postaci. Najistotniejsze były drzwi środkowe (nazywane królewskimi), ponieważ nimi wychodzili najważniejsi w sztuce bohaterowie. Drzwi boczne (paradoi) przeznaczone były dla postaci mniej znaczących.

środa, 24 października 2007, malka19

Polecane wpisy

  • Geneza dramatu

    Ojczyzną tragedii i komedii jest starożytna Grecja. Teatr i dramat (pierwotne znaczenie wyrazu dramat: działanie, akcja) rozwinął się w VI wieku p.n.e. w Ate

  • Budowa dramatu...

    Wyróżniamy trzy główne gatunki dramatu: tragedię, komedię, dramat właściwy. Główne wyznaczniki dramatu jako rodzaju literackiego podałam w tabeli w 1. wpisie

  • O dramacie

    Dramat - rodzaj literacki grupujący utwory przeznaczone do realizacji na scenie. Dramaty to utwory pisane na potrzeby teatru, mają podział na akty, sceny, w kt

TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: