Zadania,wiadomości i ćwiczenia dla uczniów gimnazjum.
Blog > Komentarze do wpisu
Budowa dramatu...

Wyróżniamy trzy główne gatunki dramatu:

  • tragedię,
  • komedię,
  • dramat właściwy.
 

Główne wyznaczniki dramatu jako rodzaju literackiego podałam w tabeli w 1. wpisie dotyczącym tego rodzaju literackiego, ale dla utrwalenia powtórzę:

 

- dramat to utwór przeznaczony do wystawienia na scenie oraz do czytania (istnieją też odmiany niesceniczne, mające formę dramatu, ale nie przeznaczone do inscenizacji);

- centralne znaczenie w utworze ma akcja pokazana bezpośrednio na scenie;

 

- dramat zawiera:

* tekst główny (dialogi, monologi),

* tekst poboczny inaczej didaskalia (informacje od autora, wskazania inscenizacyjne).        

 

Dramat zbudowany jest z aktów, scen i odsłon.

Akt – jest to część dramatu, która zawiera zamknięty i spójny fragment akcji utworu.

Scena – cząstka akcji wyodrębniona ze względu na występowanie w niej określonego zespołu osób; przybycie lub odejście jednej z postaci oddziela daną scenę od innej.

Odsłona – część przedstawienia teatralnego wydzielona ze względu na miejsce, w którym rozgrywa się akcja i odpowiadającą mu jedność zestawu dekoracji scenicznych.

 

Główne gatunki dramatu: tragedia i komedia, powstały w starożytności. Później wykształciło się wiele odmian tematycznych i kompozycyjnych tego rodzaju literackiego, np. dramat romantyczny, farsa, tragifarsa (o tym w następnym poście).

 

Świat przedstawiony dzieła dramatycznego koncentruje się zazwyczaj wokół wyraziście zarysowanej akcji, która ma określone etapy przebiegu.

 

Fazy akcji:

  • ekspozycja – sytuacja zarysowana w punkcie wyjścia fabuły zapoznająca widza (czytelnika) z głównymi postaciami, konfliktami i problemami utworu;
  • zawiązanie akcji – moment, w którym zamiary bohatera napotykają przeszkody;
  • rozwój akcji – kolejne zmiany sytuacji w utworze fabularnym, narastanie konfliktów;
  • punkt kulminacyjny – w akcji dramatycznej moment, w którym napięcie przeciwstawnych dążeń osiąga najwyższy stopień;
  • rozwiązanie akcji – końcowy etap rozwoju fabuły przynoszący rozstrzygniecie konfliktu: osiągnięcie celu przez bohatera albo jego klęska.
niedziela, 21 października 2007, malka19
TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: